กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/02/2566 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 65 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ การเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายครอบครัว และสิทธิต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรี กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 60 คน ดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงรายจ.เชียงราย

2.กลุ่มสตรีตำบลยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

วิทยากรโดย นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย และนายอุดม บุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::