กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/02/2566 ร่วมอบรมผู้ประกอบการเสริมสวย และร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบโล่รางวัล
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 72 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้ นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการเสริมสวย และร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบโล่รางวัล เพื่อกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ นำไปสู่การบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านเสริมสวยสามารถยืนหยัดในธุรกิจบริการไทยได้อย่างเข้มแข็งและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบการ และภายในงานมีการประกวดแข่งขันการนำนวัตกรรมความงามมาใช้ และได้รับรางวัลชนะเลิศ การแต่งผม FREESTYLE ชาย การทำสีผม FREESTYLE HAIR COLOR โดย คุณกิตติทัต เตจ๊ะมงคล เป็นผู้ผ่านการอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::