กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/02/2566 เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การมัดผ้า
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 158 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร การมัดผ้า เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

โดยมี นายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารพานคุณากร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::