กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/03/2566 ร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (WorkD Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ”
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 61 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (WorkD Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::