กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอพาน
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 72 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ครูโรงเรียนพานพิเศษพิทยาและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมวางแผนพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::