กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 50 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยมี นางสาวภาณี  จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ และ หัวหน้าหน่วยงาน พม.เชียงราย ในฐานะคณะกรรมการ ร่วมพิจารณา

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::