กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/03/2566 ร่วมโครงการพัฒนาระบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม.smart)
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 107 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม.smart) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเสริมสร้างโอกาสให้เด็กมีความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม ร่วมกับ ประธาน อพม.(ตำบล) และเจ้าหน้าที่เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::