กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย ลงพื้นที่นิเทศติดตามกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการปักผ้า ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 96 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน หลักสูตรการปักผ้า เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างกำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ วัดถิ่นนอก ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#พม24ชม

#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::