กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/03/2566 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 96 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพออกกลางคัน ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#พม24ชม

#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::