กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/03/2566 ประชุมติดตามงาน PR.
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 111 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566  ทีม CREATIVE PR.  ประชุมติดตามงาน พร้อมนำเสนอผลงานการทำ PR.

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::