กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/03/2566 ทีม CREATIVE PR.  ประชุมวาง Project การทำงาน PR.
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 116 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566  ทีม CREATIVE PR.  ประชุมติดตามงาน และวาง Project การทำงาน PR.

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::