กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 112 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมหารือ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การทำงานเชิงรุกให้บริการประชาชน  ซึ่งมีหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้

โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 ( เชียงราย ) ภายในสวนรุกขชาติโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::