กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 140 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าพบปะให้กำลังใจพร้อมทั้งแนะแนวทางการฝึกอบรมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบัน หลักสูตร ระยะสั้น 5 วัน ได้แก่ หลักสูตร อาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตร ค็อกเทล หลักสูตร กระเป๋าเป้สร้างรายได้ หลักสูตร การยืดผมแบบมืออาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้ารับการฝึกอบรม

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::