กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

22/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมสรุปผลการนำเสนอโครงการ "เสริมพลัง สร้างอาชีพ เติมรอยยิ้มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว"
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 51 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมประชุมสรุปผลการประชุมนำเสนอโครงการ "เสริมพลัง สร้างอาชีพ เติมรอยยิ้มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว" ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::