กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อันเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 112 ครั้ง

วัน ศุกร์  ที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อันเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน และร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจราจร รวมถึงกิจกรรม “ส่วนราชการใส่ใจคนพิการ” ณ ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::