กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 112 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

โดยมี นางสาวภาณี  จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน พม.เชียงราย ในฐานะคณะกรรมการ ร่วมพิจารณา

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::