กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

31/03/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 127 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มีนาคม โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และชี้แจงประเด็นต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย   ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย


#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::