กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมการประชุมหารือข้อราชการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2566
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมการประชุมหารือข้อราชการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2566

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::