กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย  ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการสำคัญ (Flagship Projects) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 121 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการสำคัญ (Flagship Projects) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ Lazada เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง  

โดยมี  นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้บริหาร พม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::