กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/04/2566 ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพกลุ่มสตรีบ้านท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 118 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพกลุ่มสตรีบ้านท่าข้าวเปลือก หมู่ 7 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย หลักสูตรการปักผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่ว

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::