กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 56 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ซึ่งได้กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะดังกล่าว ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสโลปใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร (อาคารอำนวยการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::