กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/04/2566 ให้การต้อนรับชมรมสตรีศรีพะเยาเพื่อหารือการขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีฯ
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 109 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่  28 เมษายน 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับชมรมสตรีศรีพะเยา ในโอกาสเข้าพบ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือการขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีรากหญ้าพัฒนาสู่สตรีนักธุรกิจชุมชน จ.พะเยา


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::