กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/04/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นวิทยากร หัวข้อ “กระบวนการค้าประเวณีในประเทศไทย แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี”
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่  28 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในจังหวัดเชียงราย หัวข้อ “กระบวนการค้าประเวณีในประเทศไทย แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี” โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสนามฟุตบอลสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::