กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 59 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีมีทักษะอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคง

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มสตรีที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว และกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน จำนวน 60 คน ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::