กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ครั้งที่ 3
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 112 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาระเบียบการใช้ห้องศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center)


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::