กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรุ่นที่ 56
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 138 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรุ่นที่ 56 เพื่อให้คณะกรรมการรุ่นทำหน้าที่ประสานด้านการฝึกอาชีพ การจัดกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของผู้รับการฝึกอบรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::