กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/05/2566 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ จ.เชียงราย ครั้งที่ 5
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 136 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม  2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2566


โดยมี นางสาวภาณี  จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปิ่นชาย  ปิ่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงาน พม.เชียงราย เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::