กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/05/2566 ร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 92 ครั้ง

วัน อังคาร  ที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2566  ในหลักสูตรการออกแบบสื่อ Infographic กับการสื่อสารให้โดนใจ และ หลักสูตรเทคโนโลยีอุบัติใหม่ในการบริหารงานในองค์กร ผ่านระบบ Zoom Meeting


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::