กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “แจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)”
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 103 ครั้ง

วัน อังคาร  ที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในทีม One Home พม.เชียงราย เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดกิจกรรม “แจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)” ในโครงการสำรวจสถานการณ์ประชากรคนเร่ร่อน หรือคนไร้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบการถ่ายทอดสด Facebook Live กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูล สถิติ สถานการณ์ประชากรคนเร่ร่อน หรือคนไร้บ้านทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การที่พัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมายต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย โดยมี นายอนุกูล ปิดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::