กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/05/2566 เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครัว  กลุ่มสตรีบ้านแม่สุกเหนือ อ.แม่ใจ จ.พะเยา หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 111 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครัว  กลุ่มสตรีบ้านแม่สุกเหนือ หมู่ 1  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

โดยมี นายวีรศักดิ์ ขัติวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::