กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/05/2566 จัดประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 48 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานการพัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม จัดประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งวางแผนการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::