กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/05/2566 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มสตรีกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ กลุ่มสตรีบ้านทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มพร้อมให้ข้อแนะนำการประกอบอาชีพและแนวทางการรวมกลุ่ม กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ กลุ่มสตรีบ้านทุ่งกล้วย หมู่ 5 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จำนวน 20 ราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::