กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

31/05/2566 ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว จิตอาสา 904 รหัส 5B - 126 ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 และนายเดชา ปวงรังษี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 150 คน

โดยมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี ณ หมู่ที่ 10 บ้านดงตะเคียน ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::