กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

02/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการมอบหมายตามลักษณะงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 49 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการมอบหมายตามลักษณะงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::