กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/06/2566 ร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ (ZONE)
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 44 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ (ZONE) และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีสนับสนุนงานสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::