กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานการประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 111 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ

 โดยมี นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::