กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/06/2566 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มสตรีกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว กลุ่มสตรีบ้านแม่สุกเหนือ หมู่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 58 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มพร้อมให้ข้อแนะนำการประกอบอาชีพและแนวทางการรวมกลุ่ม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว กลุ่มสตรีบ้านแม่สุกเหนือ หมู่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน 30 ราย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::