กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/06/2566 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันมะเค็ด
ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 49 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันมะเค็ด เพื่อเป็นการพัฒนาเชิงประจักษ์ ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::