กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/06/2566 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด 3
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 40 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด 3 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::