กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับ รองอธิบดี สค. ในโอกาสมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะ ในการประชุมตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::