กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หารือการเปิดหลักสูตรอาหารและโภชนาการ และการทำ MOU
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าพบ ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพื่อหารือการเปิดหลักสูตรอาหารและโภชนาการ และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านอาหาร ร่วมกัน เพื่อยกระดับการฝึกอาชีพให้มีมาตรฐาน และสามารถนำไปเทียบเคียงการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ในอนาคต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::