กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/06/2566 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ จ.เชียงราย ครั้งที่ 7
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2566

 

โดยมี นางสาวภาณี  จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปิ่นชาย  ปิ่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงาน พม.เชียงราย เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::