กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกิจกรรมโครงการ The Old Man Town เมืองผู้สูงวัย
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 53 ครั้ง

วัน พหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมโครงการ The Old Man Town เมืองผู้สูงวัย เพื่อให้เกิดเมืองต้นแบบในอนาคต กิจกรรมในวันนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรม


#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::