กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/06/2566 หารือแผนการดำเนินงานอบรมช่างผม ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงานอบรมช่างผมร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::