กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับตรวจราชการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการสำคัญ จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 54 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับตรวจราชการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการสำคัญ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย

 

ในการนี้มี นายธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีม One Home พม.จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::