กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/06/2566 จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพสาขาอื่น (หลักสูตร การทำเปลญวณ)
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 50 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพสาขาอื่น หลักสูตรการทำเปลญวณ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมเพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดรายได้ และพัฒนาเป็นอาชีพเสริม ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ อีกด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::