กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. หารือข้อราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 107 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ได้เข้าพบ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือข้อราชการ รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวง พม.

โดย นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::