กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่นคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หน่วยงานภาคี เครือข่าย พม. เพื่อการอภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้ข้อเสนอแนะ
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 129 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่นคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หน่วยงานภาคี เครือข่าย พม. เพื่อการอภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้ข้อเสนอแนะ

โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ ดร.ดนุวัส อรุณรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และคณะ พร้อมรับฟังรายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ และคนพิการ) และได้มี หัวหน้าหน่วยงาน พม.เชียงราย เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อีกด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::