กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมงานมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 39 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมงานมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมที่เคยผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 19 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

โดย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.)   และ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม และเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ผ่านการอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ในการมอบวัสดุอุปกรณ์แก่แม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้

นอกจากนี้ยังได้รับสนับสนุนบริการด้านสุขภาพจากหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน อาทิ การตรวจสุขภาพทันตกรรม การมอบแว่นสายตา การมอบวีลแชร์ ซึ่งถือเป็นการให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายของทั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ กระทรวง พม. อย่างครบวงจร

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::