กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ให้กับ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 42 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ให้กับ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 150 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี จังหวัดเชียงราย

โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::